Frei zaběhl rekord na Hrádek

04.06.2012 11:00

  https://domazlicky.denik.cz/ostatni_region/atletika-chodsko-grand-prix-2012.html